Liiton esittely

Lue lisää liiton toiminnasta.

Suomen osteopaattiliiton toiminta

Suomen osteopaattiliitto on perustettu vuonna 1988. Liiton tavoitteena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammattitaitoa ja etiikkaa sekä järjestää vuosittain täydennyskoulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi. 

Jäseniä Suomen Osteopaattiliitossa on yli kaksisataa. Opiskelijäseneksi voi liittyä jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan. Suomen Osteopaattiliitto Ry osallistuu kansainväliseen toimintaan European Federation & Forum for Osteopathyn eli EFFO:n jäsenenä. EFFO muodostettiin vuonna 2018 kun Forum for Osteopathic Regulation in Europe (FORE)  ja European Federation of Osteopaths (EFO) yhdistyivät. 

Osteopaatit ovat jo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteröimiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, mutta Suomessa osteopaatit eivät ole vielä laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilötä. Osteopaattiliitto tekee työtä osteopatian laillistamisen eteen. Vuonna 2015 valmistuneessa Euroopan standardisointikomitean (CEN) julkaisemassa eurooppalaisessa osteopatiastandardissa (EN16686) asetetaan vaatimukset kaikkialla Euroopassa annettavan terveydenhuollon vaatimuksista, jotka liittyvät osteopaattien koulutukseen, osteopaattiseen diagnosointiin, käsittelyihin ja hoitoihin.

OsEAN eli Osteopathic European Academic Network on Euroopan Osteopatiakoulujen ja Oppilaitosten etujärjestö.