Mitä odottaa osteopaatiltasi?

Ensimmäisen käynnin yhteydessä osteopaatti tekee usein kattavan haastattelun, jossa käydään läpi mm. asiakkaan vaivoja ja oireita sekä yleistä terveydentilaa. Osteopaattia kiinnostaa myös menneet vaivat ja mahdolliset onnettomuudet, leikkaukset, lääkitykset ja muut käytetyt hoidot. Tarkoituksena on kartoittaa kokonaiskuvaa ja vaivan taustalla olevia tekijöitä. Osteopaatille asiakas on kokonaisuus, johon vaikuttaa kaikki menneestä nykyhetkeen. Osteopaatti kirjaa asiakkaan antamat tiedot potilastietoihin ja ne ovat aina luottamuksellisia.

Haastattelun jälkeen osteopaatti tutkii asiakkaan tämän tilanteen huomioiden. Tutkimuksen tarkoitus on saada lisää tietoa asiakkaan kehosta, jotta hoidosta saadaan räätälöityä asiakkaan tarpeiden mukainen. Tutkimuksessa korostuu tyypillisesti osteopaatin kehittynyt palpaatiokyky eli kudosten laadun ja liikkeen tunnusteleminen käsin. Tutkimusta varten osteopaatti saattaa pyytää asiakasta riisumaan osan päällysvaatteista.

Osteopaatti arvioi kehon terveyden sekä toiminnallisten häiriötilojen laatua ja käyttää osteopatian periaatteiden mukaisia toimintamalleja päätyäkseen osteopaattiseen työdiagnoosiin. Hän voi pyytää asiakasta tekemään yksinkertaisia liikkeitä tehdäkseen havaintoja kehon liikkuvuudesta ja toiminnasta. Osteopaateilla on vahva erotusdiagnostinen osaaminen ja heidät on koulutettu tunnistamaan lääkärin hoitoa vaativat tilat. Osteopaatit toimivat usein yhteistyössä muiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa.

 Osteopaatilla on käytössä useita erilaisia hoitotekniikoita ja hoito voikin sisältää useita menetelmiä, joilla voidaan käsitellä mm. pehmytkudoksia, sidekudoksia tai niveliä. Hoidon aikana voidaan myös mobilisoida tuki- ja liikuntaelimistöä sekä vaikuttaa hellävaraisesti sisäelinten ja hermoston toimintaan. Osteopaatti voi tarpeen mukaan käyttää nivelmanipulaatiotekniikoita. Hoito muodostuu aina yksilöllisesti asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaan, joten hoitokerrat eivät välttämättä ole täysin samanlaisia keskenään. Asiakas voi hoitoonsa liittyen esittää osteopaatilleen kysymyksiä milloin tahansa hoidon aikana. Hoidon aikana asiakkaan on suositeltavaa olla joustavissa vaatteissa tai alusvaatteisillaan, käytetyistä hoitotavoista riippuen. Osteopaatti voi suositella harjoitteita, itsehoitotoimenpiteitä tai tarvittaessa myös muita terveydenhuollonpalveluita hyvinvoinnin tueksi.

Vaivan parantuminen tai oireiden väheneminen voi vaatia useamman hoitokerran. Osteopaatti seuraa asiakkaan paranemista jokaisella hoitokäynnillä ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Hoitosuunnitelmaa tehdessä huomioidaan asiakkaan yksilölliset tavoitteet hoidon suhteen.