Kehokaari

Kaustisenpolku 5

00420 Helsinki

Myös lasten osteopatia ja kraniaaliosteopatia.