Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Suomen Osteopaattiliitto ry- Finlands Ostepatförbund rf
Hietalahdenranta 19, 00180 Helsinki
puh. 0207 199 590

Yhteyshenkilö

Laura Lee Kamppila
puheenjohtaja@osteopaattiliitto.fi

Rekisterin nimi

Suomen Osteopaattiliiton jäsenrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Suomen Osteopaattiliitto- Finlands Ostepatförbund ry:n jäsenten jäsenyysasioiden ja edunvalvonnan hoitaminen, jäsenmaksujen laskutus ja jäsenpalveluihin liittyvä tiedottaminen. Yhdistyslaki (503/1989) velvoittaa ylläpitämään jäsenluetteloa.

Rekisterin sisältämät tietotyypit

Jäsenrekisterin tietosisällöt:

 • Sukunimi
 • Etunimet
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoitteet
 • Puhelinnumerot
 • Jäsenlaji
 • Äidinkieli
 • Jäsenmaksutiedot
 • Markkinointikiellot
 • Työpaikkatiedot
 • Tieto luottamustehtävistä liitossa

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu pääsääntöisesti jäsenten itsensä ilmoittamina. Tietoja kerätään sähköisen jäsenhakemuslomakkeen välityksellä. Yhteystietoja päivitetään jatkuvasti. Jäsenillä on mahdollisuus itse hallinnoida perustietojaan jäsenrekisterin verkkopalvelun kautta. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Omia jäsentietoja on mahdollista täydentää ja päivittää myös ottamalla yhteyttä liiton toimistoon puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Jäsenten tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään niille varatuissa tiloissa suljettujen kulkureittien takana. Jäsentietojen käsittelystä vastaava toimihenkilö vastaa paperidokumenttien arkistoimisesta ja tuhoamisesta.

Sähköiset jäsentiedot ovat järjestelmän käyttöoikeudet omaavien Suomen Osteopaattiliiton toimihenkilöiden sekä verkkosivuston ylläpidosta vastaavan tason käytössä työtehtävien hoitamista varten. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yleisiä tietosuojasäännöksiä. Jäsenrekisterin tietojen tallennukseen ja hallintaan on käytetty WordPress julkaisujärjestelmää ja Hostingpalvelu Oy:n verkkopalvelua ja konesaliratkaisuja.

Rekisteristä otetaan varmistukset määritellyn proseduurin säännöllisesti. Varmuuskopioiden käsittelyvaltuudet on määritelty sopimuksella palveluntarjoajan kanssa.

Rekisterin ylläpito- ja huoltotöihin liittyvistä käyttöoikeuksista on sovittu erikseen palveluntarjoajan kanssa.

Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot sekä saada niistä kopio pyydettäessä (Henkilötietolaki 26 §). Tietojen tarkastaminen on maksutonta. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti Suomen Osteopaattiliiton jäsenrekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot asiakirjan alussa).

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Jäsentietoja säilytetään jäsenyyden päättymisen jälkeen niissä puitteissa, kuin muu lainsäädäntö (esim. yhdistyslaki, kirjanpitolaki) ja jäsenetuvakuutusten ehdot edellyttävät.